اخبار فناوری و تکنولوژیفناوری

صدایت را بلند کن !

عصر ایران؛ عباس امینی- مشغول رانندگی به طرف خونه بودم و دخترم مهسا داشت تو اینستاگرام می چرخید که بهم گفت: “آهنگ جدید معین زد رو گوش کردی؟  بیشتر از ۱۸ میلیون ویو خورده”
با تعجب پرسیدم ۱۸ میلیون؟ 
گفت آره و صداشو زیاد کرد که گوش بدم. همینجور که داشتم رانندگی می کردم گوشی مهسا رو دیدم که معین زد و چند نفر پسر دیگه دارن با این آهنگ شاد یه نیمچه رقصی می کنند.
گفتم: خوبه تو این اوضاع دردناک جامعه بالاخره یکی آهنگ شاد خوند، فقط خدا کنه گیر ندن بهش!

مهسا:” وا، گیر چرا؟”
 

من:” نمی دونم بابا، یه وقت بگن چرا قر داده تو کلیپش”
چند ثانیه ای نگذشته بود که مهسا گفت: ” عه بابا راست گفتی، مجوز این آهنگو لغو کردن!”
گفت همون قر دیگه احتمالا…
بعدم با ناراحتی گفت: این چه وضعیه واقعا؟ این کلیپ و آهنگ مثلا مشکلش چی بود؟ 
گفتم: خب هر دولتی میاد سلیقه خودشو اجرا می کنه دیگه. اینام این جوری اند. کاسه های داغ تر از آش…

مهسا گفت: خب بابا نسل ما چی میشه؟ چرا هیچ کس ما رو آدم حساب نمی کنه؟ حرف ما رو گوش نمیده.

 

مهسا که چند روزیه مدام بهم میگه نباید رای داد ادامه داد: حالا تو میگی بیایم رای بدیم درست میشه واقعا؟ دیگه به همه چیز گیر نمیدن؟ یه آهنگ شادم بخوایم گوش بدیم نمیگن ممنوعه؟!
خودم رو زدم به نشنیدن! صدای موزیک ماشین رو زیاد کردم و انگار نمی شنوم.

مهسا با تعجب بهم نگاه کرد و گفت: وا! چرا جواب نمیدی بابا؟
 

بازم سکوت کردم!
گفت پس حتما جوابی نداری. حق با ما دهه هشتادی هاست. هیچ کس صدای ما رو نمی شنوه. نه این انتخابات نه هیچ کجای دیگه. 
بازم سکوت کردم!
مهسا عصبانی شد صدای موزیک ماشین رو تا آخر کم کرد، گفت: می تونی بگی جوابی ندارم، اما وقتی وسط حرف خودتو میزنی به اون راه داری بی احترامی می کنی. منم بعدا خواستی عقایدتو بگی، گوش نمیدم.
بازم سکوت کردم! 
یه دفعه مهسا داد زد: بابا با توام! اگه فهمیدی شرکت در انتخابات فایده نداره اعتراف کن. 
برگشتم طرف مهسا گفتم: اتفاقا راه حل همینه! وقتی صداتو کسی نمی شنوه، یا میخواد نشنوه، راه حلش سکوت نیست. صداتو بلند کن!
مهسا گفت: یعنی رای بدیم صدامون شنیده میشه؟

گفتم: هر چی بیشتر رای دادن همراه با مطالبه گری داشته باشیم، صدامون بلندتر میشه و کسی چاره ای نداره جز اینکه صدای ما رو بشنوه. صندوق رای مدنی ترین شکل بلند کردن صدای یک ملت هست.

منبع:عصرایران

مقالات جذاب با ارزش مطالعه بالا

دکمه بازگشت به بالا