دانستنی ها

رابطه بین استفاده از سیگار الکترونیکی و رسانه های اجتماعی

این مطالعه بر اساس نظرسنجی از نزدیک به 11000 نوجوان بریتانیایی 10 تا 25 ساله و از سال 2015 تا 2021 انجام شده است.

گزارش کردن مهر به گزارش MedicineNet، این مطالعه نشان داد که میزان زمانی که افراد در TikTok، Instagram و دیگر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی می‌گذرانند، به خوبی با احتمال استفاده از سیگار الکترونیکی یا کشیدن سیگار مرتبط است.

در حالی که تنها 2 درصد از کسانی که گفته اند از رسانه های اجتماعی استفاده نمی کنند سیگاری هستند، این میزان در میان افرادی که بیش از 7 ساعت در روز را در شبکه های اجتماعی سپری می کنند به 17 درصد افزایش یافته است.

افرادی که هفت ساعت یا بیشتر در روز را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند، هفت برابر بیشتر از افرادی که هیچ زمانی را در شبکه‌های اجتماعی سپری نمی‌کنند، سیگار می‌کشند و از سیگار الکترونیکی استفاده می‌کنند.

به نظر می رسد حتی زمان اندکی که در رسانه های اجتماعی صرف می شود، احتمال سیگار کشیدن یا استفاده از سیگارهای الکترونیکی را افزایش می دهد. به عنوان مثال، این مطالعه نشان داد افرادی که 1 تا 3 ساعت در روز را در رسانه های اجتماعی سپری می کنند، 92 درصد بیشتر از افرادی که در چنین پلتفرم هایی استفاده نمی کنند، از سیگارهای الکترونیکی استفاده می کنند.

محققان دانشکده بهداشت عمومی امپریال کالج لندن خاطرنشان کردند که هم سیگار و هم سیگارهای الکترونیکی به شدت در این پلتفرم ها تبلیغ می شوند.

مقالات جذاب با ارزش مطالعه بالا

دکمه بازگشت به بالا